Privacy clausule

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door het Woluwe Shopping Center worden verwerkt met het oog op de klantenservice en het beheer van het klantenbestand. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.

U kunt kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren door e-mail via info_wol@devimo.be.

Overeenkomstig de privacy-wet van 8 december 1992, welke het verwerken van de persoonlijke gegevens reglementeert, stellen wij u in kennis van het feit dat al de hierna verstrekte informatie wordt opgenomen in de databasebestanden van het Woluwe Shopping Center, Sint-Lambertusstraat 200, 1200 Brussel. U kunt steeds inzage vragen van de persoonlijke gegevens en het openbaar register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant zijn, kunt u de verbetering of aanvulling of verwijdering ervan vragen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, tenzij u daar verzet tegen aantekent. Wedstrijd zonder aankoopverplichting, deelnemers worden persoonlijk verwittigd.


Schrijf je in op de nieuwsbrief

Ontvang elke maand in jouw mailbox de laatste info over onze evenementen, de trends van het moment en onze speciale aanbiedingen.

Interesses

Om onze communicatie en jouw ervaringen te verbeteren, vragen we je aan te duiden wat je interesseert (meerdere antwoorden mogelijk).

St-Lambertusstraat 200, 1200 Brussel, België - 02/771.20.45 - info@thewshopping.be